Nükleer savaş riskini azaltmak için hükümetler arası diyalog çağrısı - EASLG

"Bu sadece Washington ile Moskova arasında bir mesele değil. Nükleer silah kontrol mekanizmalarının ortadan kalkması tüm dünya için nükleer riskleri önemli ölçüde artıracaktır."


Avrupa-Atlantik Güvenlik Liderliği Grubu (EASLG) / 16.02.2018

Des Browne, Wolfgang Ischinger, Igor Ivanov, Sam Nunn ve başında bulundukları organizasyonlar [sırasıyla Avrupa Liderlik Ağı (ELN), Münih Güvenlik Konferansı (MSC), Rusya Uluslararası İlişkililer Konseyi (RIAC) ve Nükleer Tehdit Girişimi (NTI)] bir dizi Avrupa-Atlantik devleti ve Avrupa Birliği'nden eski-mevcut yetkililer ve uzmanlarla, hayati ortak çıkarların söz konusu olduğu alanlarda güvenliği artırmak amacıyla fikir ve öneriler geliştirmek için çalışmaktadırlar. 

Bu amaçla kurulan Avrupa-Atlantik Güvenlik Liderliği Grubu (EASLG), Avrupa-Atlantik bölgesinin çeşitliliğini yansıtan bir şekilde Amerika, Kanada, Rusya ve on beş Avrupa ülkesinden katılımcıları ile bağımsız ve gayrı resmi bir girişim olarak faaliyet göstermektedir.


Nükleer riskleri azaltmak ve ortadan kaldırmak, tüm uluslar için hayati olan bir ortak çıkardır.

Bir kaza veya yanlış hesaplamadan kaynaklı kritik bir hatanın nükleer bir felaket için en olası katalizör olduğu yeni bir nükleer çağa girdik. Günümüz Avrupa-Atlantik bölgesinde bu riskler, NATO ve Rusya arasındaki gerginliklerin artmasıyla (askeri ve siyasi liderler arasında iletişim yetersizliğiyle) ve siber saldırı potansiyeli ile daha da artmaktadır. İnisiyatif yokluğunda, nükleer silah kullanımının daha muhtemel olduğu bir yola doğru kaymaya devam edeceğiz. Bu riskleri azaltmak üzere birlikte çalışmak hükümetlerin ortak bir sorumluluğudur.

Türkiye ve İran arasındaki 'soğuk barış' - BESA Center

"Türkler, İranlıların "mezhepsel bir yaklaşımı çok fazla vurguladığını" fark ettiler ancak kendilerinin de tam olarak aynı şeyi yaptığını İranlıların açıkça görebileceğini kavrayamadılar."


Burak Bekdil / Begin-Sedat Stratejik Çalışmalar Merkezi / 13.02.2018

Osmanlı Türkleri ve Safevi Farslar, kesin bir sonuç vermeyen bir dizi savaşın ardından 1639'da, yüzyıllarca sürecek yaklaşımı benimsemeye karar verdiler: Soğuk barış. İran'ın 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra bu soğuk barış sınandı: O zamanlar kararlı bir şekilde laik olan Türk egemen sınıfı, Tahran'daki mollaların "sapkın İslamcılılıklarını" Türk topraklarına ihraç ederek Türkiye'yi baltalamak isteyebileceklerinden korkuyordu.

Türkiye, kararlı laiklikten seçilmiş İslamcılığa doğru yöne değiştirdikten sonra bu soğuk barış 21 yüzyılda farklı bir boyut kazandı. Teorik olarak, soğuk barış sadece "barışa" dönmeliydi. Ama öyle olmadı, çünkü Türkiye'nin İslamcılığı fazla Sünni ve İran'ınki fazla Şii'ydi.

İran'a karşı bir Türkiye-PYD koalisyonu mümkün - Foreign Policy

u an düşman olan bu taraflar arasında Amerikan yanlısı, İran karşıtı, Esad karşıtı etkiyi Suriye'nin kuzeydoğusunu aşacak şekilde birleştirebilecek bir koalisyon oluşturmak mümkün.


J. F. Jeffrey, D. Pollock / Foreign Policy / 25.01.2018

İki önemli Amerikan müttefiki, Türkiye ve Suriye'deki Kürtler arasında savaş başladı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, hem "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları"na hem de Suriye içinde "kendi topraklarını savunan birçok etnik kimlikten savaşçılar grubu"na değinerek mevcut ikilem karşısında hassas bir dengeleme girişiminde bulundu. Bu konuda gerçek ABD politikası ne ve ne olmalı?

Tıpkı Türklerin uzun zamandır istediği gibi, ABD şimdi Suriye'de tutarlı bir politikaya sahip. Üstelik, bu politikanın hedefleri ile Türkiye'nin hedefleri ortak. İlk olarak, Suriye halkıyla Beşar Esad rejimi arasındaki çatışma BM'nin öncülük ettiği, Esad'sız birleşik bir Suriye'yi amaçlayan bir siyasi süreçle çözülmeli; ikinci olarak, Suriye'de İran nüfuzu azaltılmalı ve Suriye kaynaklı tüm tehditlere karşı Suriye'nin komşularının güvenliği sağlanmalıdır. Birinci hedef, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana ki iki temel hedefine ulaşmasını sağlıyor; Esad'tan kurtulmak ve Türkiye'nin düşmanı PKK hareketinin eski müttefiklerinin olası egemenliği altındaki bir bağımsız Suriye Kürdistanı olmaksızın birleşik bir Suriye. İkinci hedef olan İran'ın Suriye'deki nüfuzunu azaltmak ve Suriye kaynaklı tehditlerin engellendiğinden emin olmak Türkiye'yi, eskiden gelen (Osmanlı-Pers İmparatorluğu çatışmalarına kadar uzanan) diplomatik çıkarına; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda dile getirdiği gibi "Pers yayılmacılığı”nı çevreleme amacına ulaştırıyor.
Son Çeviriler