&&&

ABD'de kurumlara karşı artan güvensizlik büyük bir tehlike - RAND

"ABD'de, toplumun dayanağı olan kurumlara (hükümet, medya ve finansal kurumlara) karşı güven gittikçe azalıyor."


J. Kavanagh, M. D. Rich / RAND Corporation / 16.01.2018


RAND tarafından hazırlanan bir rapora göre, Amerikalıların toplumsal meselelerle ilgili tartışmalarda olgulara olan güveni son yirmi yılda önemli ölçüde düştü ve bu durum siyasi bir felce yol açıyor.

"Gerçek Çürümesi" olarak adlandırılan bu durum; olgular üzerine toplumda gittikçe artan anlaşmazlık, kişisel görüş-nesnel gerçek ayrımının silikleşmesi, eskiden itibar edilen bilgi kaynaklarına duyulan güvenin azalması olarak tanımlanıyor.

ABD tarihinde benzer durumlarla karşılaşılmış olsa da mevcut Gerçek Çürümesi, Amerikalıların habere ulaşma yollarındaki değişim (özellikle sosyal medya) nedeniyle daha şiddetli. Rapora göre, Gerçek Çürümesi'ni bugün daha yoğun olmasına neden olan etkenler arasında politik, ekonomik ve toplumsal kutuplaşma yer alıyor.

Bu faktörler, Gerçek Çürümesi'nin siyasi felç ve ulusal politikadaki belirsizlik gibi somut zararlarının önünü açmaktadır. Çalışmada belirtilen tahminlere göre, 2013'te 16 gün süren "hükümet kapatılması" ABD ekonomisinde 20 milyar dolarlık bir kayba neden oldu.

ABD tarihinde Gerçek Çürümesi'ne benzer durumları inceleyen araştırmacılar üç dönem üzerinde durdu: 1880'ler-1890'lar (hızlı sanayileşme ve ekonomik eşitsizlik), 1920'ler-1930'lar (banka ve finansal kurumlara karşı güvensizlik) ve 1960'lar-1970'ler. (toplumsal karışıklık, Vietnam Savaşı) Araştırmacılar, bu dönemlerin sona ermesinde hükümetin politikalarındaki değişimle desteklenen şeffaflık artışının ve sorumlu, araştırmacı gazetecilikte yeniden canlanmanın önemli rol oynadığı görüşünde.

Raporun hazırlayıcılarından biri olan RAND Başkanı Michael D. Rich, "Geçmiş dönemlerde kurumlara olan güvenin azaldığını gösteren bazı kanıtlar görsek de, bu eğilim şu an geçmişte olduğundan daha belirgin." olduğu görüşünde:

"Bugün, toplumun dayanağı olan daha çok kuruma (hükümet, medya ve finansal kurumlar) karşı güven eksikliği olduğunu görüyoruz, bu kurumlara olan mutlak güven seviyesi eskiden olduğundan çok düşük."

Çalışmada, gündemdeki göçmen tartışmaları örnek olarak ele alınıyor. ABD'ye giren göçmenlerin sayısı, ekonomik maliyetleri ve katkıları, suça karışma oranları gibi somut olgular üzerinde fikir birliği olmadan, önemli politik tartışmalar yürütmek ve çözümlere varmak zorlaşıyor.

Raporun diğer hazırlayıcısı olan Jennifer Kavanagh:

"Önemli politik tartışmalar objektif olgular ya da titiz analizler yerine giderek artan bir şekilde kişisel fikir veya deneyimler üzerine yapılıyor. Daha kesin bilgiler mevcut ya da elde edilebilir olduğu halde çoğunlukla kişisel fikir veya deneyimler temelinde alınan politik kararlar Amerikan demokrasisine zarar verebilir."

RAND, Gerçek Çürümesi ile bağlantılı üç alanda çalışmalarına devam ediyor: Gazetecilikte kişisel görüş-objektif habercilik oranındaki değişim, önemli kurumlara karşı kamu güveninin azalması ve "yalan haber" söylemini göz önünde bulundurarak medya okuryazarlığını geliştirme girişimleri.

tercumeodasi.org

Blogger tarafından desteklenmektedir.